zagadnienia

 • analizujemy interakcje konsumenta z marką
  • we wszystkich punktach styku
  • poznajemy opinie różnych grup interesu

produkty i usługi

 • tworzenie i ewaluacja konceptów
 • ocena dostępnych rozwiązań
 • analiza efektywności dostępnych rozwiązań
 • optymalizacja istniejących rozwiązań
 • ocena potencjału innowacji
 • analiza wpływu na wizerunek

komunikacja

 • tworzenie i ewaluacja formatów / konceptów
 • ocena kreacji / egzekucji (ATL, BTL/POS/POP, interactive, non-standard)
 • analiza efektywności
 • audyt / optymalizacja działań komunikacyjnych
 • audyt / optymalizacja stron www
 • analiza wpływu na wizerunek

obsługa

 • ocena satysfakcji z dostępnych kanałów
 • weryfikacja zgodności ze standardami
 • analiza preferencji / oczekiwań
 • optymalizacja istniejących rozwiązań
 • ocena potencjału innowacji
 • analiza wpływu na wizerunek

buzz/wom

 • analiza dostępnych źródeł informacji
 • desk research
 • gromadzenie i analiza informacji
 • określanie liderów opinii
 • ocena nastawienia do marek

klienci

 • rozpoznanie potrzeb, postaw i zachowań
 • analiza znajomości i użytkowania
 • ocena nastawienia do marek
 • ocena satysfakcji, lojalności i zaangażowania
 • analiza preferencji / oczekiwań
 • analiza ewolucji klientów / trendów

pracownicy

 • ocena satysfakcji, lojalności i zaangażowania
 • audyt wizerunku pracodawcy / firmy
 • audyt / optymalizacja struktur firmowych
 • audyt / optymalizacja procesów w firmie
 • analiza potrzeb szkoleniowych

otoczenie biznesowe

 • rozpoznanie rynku / kategorii
 • analiza sytuacji społeczno-demograficznej, ekonomicznej, prawnej
 • analiza i optymalizacja relacji z grupami interesu (B2C / B2B)
 • audyt wizerunku marek / firm / władz
 • analiza CSR

POIG LOGOTYPY
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość