metodologie

 • badania jakościowe
  • wywiady indywidualne (IDI) i grupowe (FGI) oraz ich odmiany
  • fora dyskusyjne (BBD), IDI on-line, chat on-line
  • obserwacje uczestniczące i wywiady etnograficzne
  • wideo/foto dzienniczki on-line / blogi
  • wideo/foto dzienniczki on-line / blogi
 • warsztaty kreatywne, szkolenia i treningi
 • badania ilościowe ad hoc i ciągłe
  • wywiady bezpośrednie (CAPI / PAPI / CASI)
  • wywiady on-line (CAWI)
  • wywiady telefoniczne (CATI)
 • mystery shopping / mystery call
 • testy konceptów i produktów (in-home & CLT)
 • społeczności badawcze on-line (MROC)
 • desk research & buzz mining
POIG LOGOTYPY
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość