zapytanie ofertowe

W związku z realizacją Projektu "Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań marketingowych w Brainlab Sp. z o.o. Sp. K." (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-568/13-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Brainlab Sp. z o.o. Sp. K. zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia. Pełna treść Zapytania Ofertowego oraz szczegółowy opis wymagań i zakres zlecenia znajdują się w załączonych plikach.

POIG LOGOTYPY
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość